معنی و ترجمه کلمه profuse به فارسی profuse یعنی چه

profuse


فراوان ،وافر،سارى ،لبريز،سرشار ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها