معنی و ترجمه کلمه prognosis به فارسی prognosis یعنی چه

prognosis


پيش بينى مرض ،بهبودى از مرض در اثر پيش بينى جريان مرض ،پيش بينى ،مال انديشى
روانشناسى : پيش اگهى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها