معنی و ترجمه کلمه prognosticate به فارسی prognosticate یعنی چه

prognosticate


پيش بينى کردن ،تشخيص دادن قبلى مرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها