معنی و ترجمه کلمه program manager به فارسی program manager یعنی چه

program manager


علوم نظامى : مدير برنامه ها

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها