معنی و ترجمه کلمه program step به فارسی program step یعنی چه

program step


گام برنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها