معنی و ترجمه کلمه programmed check به فارسی programmed check یعنی چه

programmed check


مقابله برنامه ريزى شده
کامپيوتر : بررسى برنامه ريزى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها