معنی و ترجمه کلمه progress به فارسی progress یعنی چه

progress


پيشرفت کردن ،پيشرفت ،پيشروى ،حرکت ،ترقى ،جريان ،گردش ،سفر
عمران : پيشرفت کار
معمارى : پيشرفت
روانشناسى : پيشرفت
بازرگانى : پيشرفت ،ترقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها