معنی و ترجمه کلمه prohibitively به فارسی prohibitively یعنی چه

prohibitively


بطور جلوگيرى کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها