معنی و ترجمه کلمه project appraisal به فارسی project appraisal یعنی چه

project appraisal


ارزشيابى پروژه
بازرگانى : ارزشيابى طرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها