معنی و ترجمه کلمه project control به فارسی project control یعنی چه

project control


کامپيوتر : کنترل پروژه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها