معنی و ترجمه کلمه projection به فارسی projection یعنی چه

projection


سيستم تصوير در تهيه نقشه ،پيش امدگى ،پيش افکنى ،برامدگى ،نقشه کشى ،پرتاب ،طرح ريزى ،تجسم ،پرتو افکنى ،نور افکنى ،اگرانديسمان ،پروژه ،افکنش ،تصوير
علوم مهندسى : طرح
روانشناسى : فرافکنى
بازرگانى : پيش بينى
علوم هوايى : تصوير
علوم نظامى : سيستم تهيه نقشه جات

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها