معنی و ترجمه کلمه prolapse of the uterus به فارسی prolapse of the uterus یعنی چه

prolapse of the uterus


خروج سيبک ،درامدگى سيبک ،سقوط زهدان ،سقوط رحم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها