معنی و ترجمه کلمه prominent به فارسی prominent یعنی چه

prominent


حساس ،برجسته ،والا
علوم نظامى : مهم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها