معنی و ترجمه کلمه prominent به فارسی prominent یعنی چه

prominent


حساس ،برجسته ،والا
علوم نظامى : مهم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها