معنی و ترجمه کلمه prominently به فارسی prominently یعنی چه

prominently


بطور پيدا يا اشکارا،برجسته وار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها