معنی و ترجمه کلمه promising به فارسی promising یعنی چه

promising


اميد بخش ،نويد دهنده ،محتمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها