معنی و ترجمه کلمه promoter به فارسی promoter یعنی چه

promoter


ترويج کننده فروش ،پيش برنده ،ترقى دهنده ،ترويج کننده
قانون ـ فقه : موسس
بازرگانى : مبلغ
ورزش : برگزار کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها