معنی و ترجمه کلمه prone به فارسی prone یعنی چه

prone


حالت درازکش ،در معرض ،متمايل ،مستعد،مهيا،درازکش ،دمر
ورزش : وضع دمر بدن روى تخته موج
علوم نظامى : سرازير مستعد براى انجام کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها