معنی و ترجمه کلمه proper noun به فارسی proper noun یعنی چه

proper noun


اسم خاص

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها