معنی و ترجمه کلمه proportional navigating به فارسی proportional navigating یعنی چه

proportional navigating


علوم نظامى : هدايت موشک به طور هماهنگ با مسير تعيين شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها