معنی و ترجمه کلمه propraetor به فارسی propraetor یعنی چه

propraetor


)propretor(کنسول فرماندار استان قديم روم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها