معنی و ترجمه کلمه prosaicness به فارسی prosaicness یعنی چه

prosaicness


بى لطافتى ،بيروحى ،کسالت اورى ،پيش پا افتادگى ،سادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها