معنی و ترجمه کلمه proselte of the gate به فارسی proselte of the gate یعنی چه

proselte of the gate


کسى که به دين يهود درايد ولى ختنه نکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها