معنی و ترجمه کلمه prosify به فارسی prosify یعنی چه

prosify


تبديل به نثر کردن ،بطور کسل کننده نوشتن ،نثر نوشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها