معنی و ترجمه کلمه prosodic به فارسی prosodic یعنی چه

prosodic


)prosodical(عروضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها