معنی و ترجمه کلمه prosperous به فارسی prosperous یعنی چه

prosperous


شکوفا،پررونق ،کامياب ،موفق ،کامکار
بازرگانى : مرفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها