معنی و ترجمه کلمه prostitute به فارسی prostitute یعنی چه

prostitute


فاحشه شدن ،براى پول خود را پست کردن
قانون ـ فقه : روسپى ،فاحشه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها