معنی و ترجمه کلمه prostration به فارسی prostration یعنی چه

prostration


بخاک افتادن ،درماندگى ،دمر بودن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها