معنی و ترجمه کلمه prosy به فارسی prosy یعنی چه

prosy


)=prosaic tedious(کسل کننده ،با اطناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها