معنی و ترجمه کلمه prosyllogism به فارسی prosyllogism یعنی چه

prosyllogism


قضيه اى که نتيجه ان مبناى قضيه ديگر باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها