معنی و ترجمه کلمه protected mode به فارسی protected mode یعنی چه

protected mode


کامپيوتر : حالت محفوظ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها