معنی و ترجمه کلمه protected به فارسی protected یعنی چه

protected


در حفاظ،در پشت حفاظ
قانون ـ فقه : محقون الدم
علوم نظامى : داراى جان پناه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها