معنی و ترجمه کلمه protectionist به فارسی protectionist یعنی چه

protectionist


طرفدار حمايت از مصنوعات داخلى
قانون ـ فقه : طرفدار حمايت از صنايع داخلى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها