معنی و ترجمه کلمه protoxide به فارسی protoxide یعنی چه

protoxide


پروتوکسيد،ترکيبى که حداقل ذرات اکسيژن دران باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها