معنی و ترجمه کلمه provide به فارسی provide یعنی چه

provide


تهيه کردن ،اماده کردن ،تهيه ديدن ،وسيله فراهم کردن ،ميسر ساختن ،تامين کردن ،توشه دادن ،تهيه کردن ،مقرر داشتن ،تدارک ديدن
بازرگانى : عرضه کردن
علوم نظامى : در دسترس قراردادن دراختيار قراردادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها