معنی و ترجمه کلمه provided به فارسی provided یعنی چه

provided


بشرط انکه ،اماده ،مشروط،درصورتيکه
قانون ـ فقه : مشروط به انکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها