معنی و ترجمه کلمه provider به فارسی provider یعنی چه

provider


مهيا کننده ،بدست اورنده
قانون ـ فقه : رزاق
علوم نظامى : نوعى هواپيماى حمل و نقل هجومى دو موتوره قابل فرود در باندهاى کوتاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها