معنی و ترجمه کلمه provision room به فارسی provision room یعنی چه

provision room


علوم دريايى : انبار مواد غذايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها