معنی و ترجمه کلمه provision room به فارسی provision room یعنی چه

provision room


علوم دريايى : انبار مواد غذايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها