معنی و ترجمه کلمه provisional ball به فارسی provisional ball یعنی چه

provisional ball


ورزش : گويى که به علت گم شدن يا خروج گوى قبلى از محدوده مورد استفاده قرار ميگيرد گويى که هنگام پرتاب شدن پرتاب قبلى خطا يا مورد اعتراض بوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها