معنی و ترجمه کلمه provocative به فارسی provocative یعنی چه

provocative


سبب ،محرک ،برانگيزنده ،عصبانى کننده
قانون ـ فقه : داعى
روانشناسى : تحريک اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها