معنی و ترجمه کلمه pseud به فارسی pseud یعنی چه

pseud


)pseudo(پيشوند بمعنى ' کاذب ' و ' ساختگى ' و ' دروغ'

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها