معنی و ترجمه کلمه pseudo first order reaction به فارسی pseudo first order reaction یعنی چه

pseudo first order reaction


شيمى : واکنش شبه مرتبه يک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها