معنی و ترجمه کلمه pseudo instruction به فارسی pseudo instruction یعنی چه

pseudo instruction


کامپيوتر : شبه دستورالعمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها