معنی و ترجمه کلمه pseudo به فارسی pseudo یعنی چه

pseudo


قلب ،spurious(،sham، )pseudپيشوند بمعنى ' کاذب ' و ' ساختگى ' و ' دروغ'
قانون ـ فقه : کاذب
علوم هوايى : دروغين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها