معنی و ترجمه کلمه pseudotuberculosis به فارسی pseudotuberculosis یعنی چه

pseudotuberculosis


شبه سل ،سل کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها