معنی و ترجمه کلمه psw به فارسی psw یعنی چه

psw


Program Status Word،کلمه وضعيت برنامه ،Processor State Word
کامپيوتر : کلمه وضعيت پردازنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها