معنی و ترجمه کلمه psych(e) out به فارسی psych(e) out یعنی چه

psych(e) out


ورزش : تضعيف روحيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها