معنی و ترجمه کلمه psychasthenia به فارسی psychasthenia یعنی چه

psychasthenia


ضعف روانى( پسيکاستنى)،ضعف روحى ،خستگى روانى ،بى تصيمى
روانشناسى : ضعف روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها