معنی و ترجمه کلمه psychics به فارسی psychics یعنی چه

psychics


روان شناسى ،دانش قوا و کارهاى ذهنى ،معرفت النفس ،معرفت الروح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها