معنی و ترجمه کلمه psychogalvanic reflex (pgr) به فارسی psychogalvanic reflex (pgr) یعنی چه

psychogalvanic reflex (pgr)


روانشناسى : بازتاب گالوانيکى - روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها