معنی و ترجمه کلمه psychograph به فارسی psychograph یعنی چه

psychograph


)=profile(
روانشناسى : نمودار روانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها